Fin haust

Tor Gaute Mobil 116

Vi er heldige og har eit vakkert kulturlandskap rundt oss, hausten er ikkje noko unntak med mange fine fargar.

Nå står auren og laksen på bekken og gyter, dette er eit flott syn på denne tida.

Alle kalvar, kviger og kyr er tatt inn. Sauene er inne om natta og væren har starta arbeidet, slik at det forhåpentligvis kjem nærare 300 lam i april.

Reklame