Vi har ledig dei 3 siste vekene i fiskesesongen.

2010 128

Hausten er normalt den beste tida for laksefiske i vår del av Ognaelva. Er dere interessert i fiske er dette ein flott mulighet til å få laks på kroken. 2 fiskekort i vår del av elva følger husleiga, elles kan ein fiske fritt med stang, i dei fire vatna på Eikeland Gard.

Huset og fisket, er ledig fra Laurdag 24.August til og med fredag 12.September.

Følg med under ledig kor tid huset er opptatt…

I Ognaelva varer fiskesesongen til 10.September. I Bjerkreimselva varer sesongen til 20.September

Reklame

Mye vatn er venta i helga….

Ognaelva like nedenfor huset

Ognaelva like nedenfor huset

Vi har hatt ein fin juli med lite regn. Elva er derfor liten og dei få laksane som har kome opp har vore heller vanskelig å få tak på. Nå i helga er venta mykje regn, då forventer vi større aktivitet i elva.

Siste laks som vi veit er tatt her var for 3 uker sidan, den var 5,6 kilo. Utruleg nok blei det same kvelden også tatt ein stor aure på 4,2 kilo. Reknar med å få bilde av desse snart

Kjekt er det allikevel å registrera at det blir tatt fin aure i vatna på Eikeland Gard sjøl med mange soldagar.

Vi har fremdeles noko ledig fram mot slutten av fiskesesongen, om ein er interessert.