Fin aure å få

Stolt fisker med dagens fangst i eit av fiskevanna

Stolt fisker med dagens fangst i eit av fiskevanna

Selv om laksesesongen nå har starta, har enda ikkje laksen kome opp her i øvre del av elva. Vi treng stor vannføring slik at laksen kan koma opp fleire av stryka opp fra sjøen. Normalt kjem den i slutten av juli. Men i fjor var det litt laks her allereie i starten av juni.
Vi vil her gi beskjed når laksen kjem.

I Bjerkreimselva som ligg 7 km fra Eikeland Gard, plar laksen koma tidlegare opp.

Sjøl om laksen ikke har kome, kan ein få fin aure i elva like nedenfor huset, eller i eit av dei 4 fiskevanna på garden. Desse ligg fra 300 meter til 2km fra huset. Ein kan leige robåt av oss, men det er vel så greit å fiske fra land. I eit av vanna, Uvatjern har det blitt fiska for lite dei siste åra, her vurderer vi om gjestene skal få prøve seg med eit garn. Blir det for mykje fisk i eit vann blir den fort for liten.
Ellers er det normale fra 2-300 gram. Men ein kan vere veldig heldig å få større, den største auren som vi har tatt er 3,6 kg. Men vi kjenner til at det har vorte tatt enda større.

Reklame