Gårdsturisme

tg 110815 099

Tor Gaute Mobil 014

Ja det er vel dette vi holder på med. Eikeland Gard er et aktivt gårdsbruk med melk og kjøttproduksjon. På gården har vi kyr, okser, sauer, noen få høner, hund, katt og kaniner.

Vi har et vakkert kulturlandskap som innbyr til turer, opplevelser og avslapping. Hos oss er dei fleste dyra på beite, den beste landskapspleien en kan få.

Som gjester på Eikeland Gard bor dere i våningshuset på garden som tidlegere var eid av Solveig og Inge Eikeland.
Vi kjøpte gården i 2007 og våningshuset i 2012. Gården var fradelt vår gård i 1902 og er nå slått sammen slik den var før delingen.

Dei fleste dyra og melkeproduksjonen er på hovedbruket som ligg 200 meter fra der gjestene bor. Om vinteren er det noen ungdyr og ein del sau i fjøset som ligg på gårdstunet til Eikeland Gard.

Alle våre gjester er selvsagt etter avtale med oss, velkommen til å se treffe dyra, kose med kalver, oppleve lamminga i april, melke en ku, smake fersk kumelk eller plukke egga hos hønene.
Vi mer enn gjerne forteller hva vi holder på med. Det er bare å spør oss, så ordner vi dette.

Tor Gaute Mobil 002

Kopplamma i april er en sikker vinner.

Tor Gaute Mobil 003

En tur i traktor pleier være populært.

Reklame