Kommer laksen tidlig i år?

Flom

Vi har i år hatt en kald men tørr vår. Regnet som kom nå i slutten av mai var derfor kjærkomment for oss som er bønder.

Laksefisket i Ognaelva åpner 01.Juni og varer normalt til 10.September. Vi bor ei god mil fra sjøen på ca 115 meters høyde og må derfor ha en del vannføring før laksen kommer hit opp.
Når det nå kom så pass mykje regn tidlig, håpar vi at ein del laks finner veien tidlig i sesongen.

Vi har på grunn av koronaen mykje ledig denne sommeren så vi håper mange fiskeinnteresserte nytter muligheten her hos oss. Vi har 2 fiskekort i vår del av Ognaelva, ca 2 km på kvar side av elva tilgjengelig for dei som leier feriehuset på Eikeland Gard. I tillegg har vi 4 fiskevann, der en kan fiske etter ørret og røye.

Eikeland Gard ligg 7 km fra Bjerkreimselva for dei som vil prøve lykken i en av landets beste lakseelver.

Les videre